یکشنبه 10 دسامبر 2023 تهران 20:12

کلیدواژه: روح الله خمینی

کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، سالگرد بزرگترین خدعه جمهوری اسلامی- رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، در کلاب هاوس هماد، (۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/CorJ1ODt5EE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ ،اظهار داشت:" رفراندوم زمانی صورت گرفت که کنترل کامل دولت با بند و بست...

برآمدن جمهوری اسلامی و نقش بیگانگان در انتقال قدرت به روح الله خمینی

https://www.youtube.com/watch?v=w_j5W4yV81U بررسی نظریه هایی که باعث روی کار آمدن و قدرت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی و شخص خمینی شد از موضوعاتی است که جهانگیر گلزار به آن اشاره نمودند. شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ -...

رضا بدیعی در نشست سراسری گذار؛ سخنی پیرامون فعالیت های شورای مدیریت گذار (بخش اول)

رضا بدیعی، فعال سیاسی با سابقه و مدیریت سامانه گذار، در نشست سراسری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی روز یک‌شنبه۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸) از اهمیت همیاری و همدلی تمام یارانی...

رضا بدیعی در نشست سراسری گذار؛ سخنی پیرامون فعالیت های شورای مدیریت گذار (بخش اول)

رضا بدیعی، فعال سیاسی با سابقه و مدیریت سامانه گذار، در نشست سراسری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی روز یک‌شنبه۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸) از اهمیت همیاری و همدلی تمام یارانی...