کلیدواژه: روز اگاهی خطرات مین

نامه‌ی تنی چند از وکلای دادگستری به ریاست جمهوری در روز آگاهی رسانی خطرات مین‌های خنثی نشده

تنی چند از وکلای دادگستری به ریاست جمهوری، «حسن روحانی» در روز آگاهی از مین‌های زمینی و خطرات مربوط به آن نامه ای ارسال کردند. به گزارش گذار، چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، تنی چند از...