چهارشنبه 22 می 2024 تهران 21:26

کلیدواژه: روند مبارزات طبقه کارگر

روند مبارزات طبقه کارگر تاکنون و نقش آن در تحولات آتی ایران؛ بهروز فراهانی فعال جنبش کارگری-سوسیالیستی

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، با موضوع "روند مبارزات طبقه کارگر تاکنون و نقش آن در تحولات آتی ایران" با حضور مهمان برنامه؛ "بهروز فراهانی" فعال جنبش کارگری-سوسیالیستی این برنامه با...