شنبه 15 ژوئن 2024 تهران 18:21

کلیدواژه: زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه

گفتگوی ویژه در خصوص وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، گفتگوی ویژه در خصوص وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه و بررسی مشکلات زنان و کودکان پناهجوی ایرانی...