کلیدواژه: زندان کرمان

دست‌کم ۱۲ زندانی با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند

روز جاری، ۱۲ زندانی با جرایم مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند. به گزارش گذار، سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۵ آذرماه، ۱۲ زندانی با جرایم مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی کرمان، به دار...