سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 03:29

کلیدواژه: سخنان رضا بدیعی در فراسو

رضا بدیعی در برنامه فراسوی گذار به سوی دموکراسی و داد؛ «تاریخ ملت ما تاریخ مبارزه برای آزادی است»

فراسو دریچه‌ای است برای رساندن صدای کنشگران مدنی که امکان بیان نظرات آن‌ها در ایران وجود ندارد و توسط مجموعه گذار «سامانه دموکراسی و داد» با مدیریت رضا بدیعی ضبط و اجرا می‌شود. در این...

فراسوی گذار به سوی دموکراسی و داد؛ رضا بدیعی:”ما گروگان نظام استبدادی هستیم و تنها راه رسیدن به حقوق‌مان گذار از استبداد است”-بخش سوم

فراسو دریچه ای است برای رساندن صدای کنشگران مدنی که امکان بیان نظرات آن‌ها در ایران وجود ندارد. این برنامه توسط مجموعه گذار «سامانه دموکراسی و داد» با مدیریت رضا بدیعی صورت گرفته است. در...

فراسوی گذار به سوی دموکراسی و داد؛ رضا بدیعی: “استبداد در ایران دلیل دخالت نیروهای بیگانه می‌شود”-بخش دوم

فراسو دریچه ای است برای رساندن صدای کنشگران مدنی که امکان بیان نظرات آن‌ها در ایران وجود ندارد. این برنامه توسط مجموعه گذار «سامانه دموکراسی و داد» با مدیریت رضا بدیعی صورت گرفته است. در...