یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۰۰:۱۹

کلیدواژه: سخنرانی در سازمان ملل