دوشنبه 20 می 2024 تهران 18:19

کلیدواژه: سروآباد کردستان

برزان محمدی زندانی سیاسی به زندان اوین منتقل نشده است

برزان محمدی، زندانی سیاسی کماکان در زندان تهران بزرگ موسوم به فشافویه محبوس بوده و به زندان اوین منتقل نشده است. پیش از این «ایرناپلاس» به نقل از محمدهادی عرفانیان، وکیل مدافع این زندانی خبر...