کلیدواژه: سعید ناصری

سعید ناصری شهروند بهایی، با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شد

سعید ناصری، شهروند بهایی ساکن تهران با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان اتمام مراحل دادرسی به‌صورت موقت، از زندان اوین آزاد شد. روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، «سعید ناصری»، شهروند بهایی ساکن تهران...