چهارشنبه 22 می 2024 تهران 20:02

کلیدواژه: سها مرتضایی

تهدید خانواده سها مرتضایی برای امضای موافقتنامه انتقال به بیمارستان روانی

دو هفته از بازداشت سها مرتضایی، دانشجوی ستاره‌داری که همزمان با اعتراضات به گرانی بنزین در خوابگاه دانشجویی بازداشت شد، گذشته و او هنوز با خانواده‌اش هیچ تماسی نداشته است. از سوی دیگر خانواده او از...