یکشنبه 26 می 2024 تهران 17:50

کلیدواژه: شعله زمینی در نشست سراسری گذار

شعله زمینی در نشست سراسری گذار؛ گزارشی از پیگیری های جوامع حقوق بشری در پی اعتراضات سراسری

شعله زمینی، فعال حقوق زنان، در نشست سراسری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی، گزارشی از پیگیری های سازمان های حقوق بشری برای شناسایی هویت کشته شدگان و پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آبان...

شعله زمینی در نشست سراسری گذار؛ گزارشی از روند نشست ژنو و وضعیت جنبش زنان ایرانی

شعله زمینی، فعال حقوق زنان، در نشست سراسری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی، توضیحی درباره روند نشست اخیر ژنو داد و همچنین به وضعیت مبارزات و حق خواهی زنان ایرانی در داخل و...

شعله زمینی در نشست سراسری گذار؛ گزارشی از روند نشست ژنو و وضعیت جنبش زنان ایرانی

شعله زمینی، فعال حقوق زنان، در نشست سراسری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی، توضیحی درباره روند نشست اخیر ژنو داد و همچنین به وضعیت مبارزات و حق خواهی زنان ایرانی در داخل و...