دوشنبه 15 آوریل 2024 تهران 02:34

کلیدواژه: شورای همبستگی پناه جویان ایرانی در ترکیه

شورای همبستگی با پناه‌جویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه

اطلاعیه اعلام موجودیت شورای همبستگی با پناه‌جویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه هیئت موسس شورای همبستگی حدود سه ماه پیش به همت و کوشش تنی چند از دوستان پناه‌جو شروع به کار کرد. هدف از...