دوشنبه 20 می 2024 تهران 17:45

کلیدواژه: ضبط اموال مراد طاهباز

کلید خوردن پروژه مصادره املاک خانوادگی مراد طاهباز

  اطلاعات سپاه تمام اسناد ملکی مراد طاهباز را به عنوان اموال ضدانقلاب تحویل یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب در تهران داده است تا فرآیند "قانونی" مصادره این املاک که ده‌ها هزار میلیارد تومان ارزش...