کلیدواژه: طناز کلاهچیان

امیرسالار داوودی وکیل زندانی، به ۳۰ سال زندان محکوم شد

امیرسالار داوودی وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و شهروندان بهایی را به عهده داشت، از سوی دستگاه قضایی ایران به ۳۰ سال زندان محکوم شده است که...