کلیدواژه: فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

برنامه ویژه پناهجویان؛ گفتگو با خانم ندا پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مشکلات زندگی پناهجویی

در برنامه این هفته فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، گفتگوی ویژه با خانم «ندا» مادر پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه انجام شد. این مادر پناهجوی ایرانی، که...

ایران در میان چهار کشور پُر تورم جهان

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد این هفته «مریم مرادی»، روز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱ آگوست ۲۰۲۰، گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر ارائه داد. گزارش عفو...

دلیل اینهمه جهل و نادانی چیست؟

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد این هفته «مریم مرادی»، روز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ جولای ۲۰۲۰، گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر ارائه داد. چهلمین...

گفتگوی ویژه با سه زن پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مشکلات زنان و کودکان

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات زنان و کودکان پناهجوی ایرانی در ترکیه پرداخته می شود. این هفته با حضور میهمانان برنامه؛...

دعوت خامنه‌ای از چین برای غارت همه جانبه ایران

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد این هفته «مریم مرادی»، روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ جولای ۲۰۲۰، گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر ارائه داد. سبقت...

چرا روند پناهجویی و پناهنده شدن ایرانیان در جهان همچنان رو به افزایش است؟

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی و فعالیت های راهگشا جهت حل مشکلات آنان پرداخته می شود. این هفته با...