چهارشنبه 19 ژوئن 2024 تهران 06:43

کلیدواژه: فرشید هکی

پس از یک سال: آنچه از مرگ مشکوک فرشید هکی می‌دانیم

یک سال پیش، ۲۵ مهر ۱۳۹۷، جنازه سوخته‌ای در غرب تهران کشف شد. خبر به سرعت پیچید: جنازه به فرشید هکی، اقتصاددان و فعال سیاسی چپ‌گرا تعلق داشت. اگرچه رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی...

یادواره‌ای به قتلِ دکتر فرشید هکی

دو روزی از او بی‌خبر بودند؛ دکتر فرشید هکی ناپدید شده بود، اولین بار به صدای دکتر مدیریِ ارجمندم شنیدم که طی پیغامی صوتی گفت: در ۲۵ مهرماه ۹۷ پیکر بی‌جان و سوخته‌ی دکتر فرشید...