سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 07:37

کلیدواژه: فعال حقوق زنان و کودکان ساکن ترکیه

گفتگو با پناهجوی ایرانی فعال حقوق زنان و کودکان ساکن ترکیه در خصوص مسائل و مشکلات دوران پناهجویی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی درخارج از ایران پرداخته می شود. این هفته با حضور میهمان برنامه؛ خانم مهسا،...