چهارشنبه 17 جولای 2024 تهران 15:48

کلیدواژه: فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران

فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران – بابک فرزام

در برنامه این هفته گفتمان چپ؛ «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار به همراه «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در خصوص فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران به...