یکشنبه 26 می 2024 تهران 18:55

کلیدواژه: فقر و فروش نوزادان در ایران

فروش کلیه و نوزاد آخرین امید تهیدستان

یاور ۳۵ ساله اهل الیگودرز مضطرب و نگران در برابر یکی از بیمارستان‌های تهران درحال گفتگو با یکی از دلالان کلیه است و با التماس از او خواهش می‌کند تا هرچه زودتر کلیه‌اش را...