دوشنبه 26 فوریه 2024 تهران 11:32

کلیدواژه: قتل معلم فرانسوی

تفسیر اخبار به زبان کردی، شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. تهیه و اجرا: یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی، شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ - ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ از سامانه "فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد." آقای "بلدی" گفت: همچنان که می‌دانید داوری و قضاوت در جمهوری...

اخبار و گزارشات ویژه “همبستگی جهانی با پناهجویان” از “فراسوی گذار،” شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ -ناصر کمانگر

ناصر کمانگر در اخبار و گزارش این هفته به خبر جانباختن پناهجوی کرد "مناف ابراهیم" که به همراه تعداد دیگری از کردستان عراق قصد عبور از دریا و رسیدن به یونان را داشتند پرداخت. پلیس...

اخبار و گزارشات به زبان کردی شنبه ۱۷ اکتبر؛ یدی بلدی

آقای "یدی بلدی" جامعه شناس و فعال حقوق بشر، با اشاره به قتل معلم فرانسوی به دست متعصبین مسلمان، آن را ترور نامید. در ادامه به کمبود دارو و درمان در ایران پرداخت و گفت:...