جمعه 19 جولای 2024 تهران 14:53

کلیدواژه: قسمت بیست و چهارم

خاطرات خانه زندگان (قسمت ۲۴)؛ “نامش بر برف نوشته بود. خورشید ذوبش کرد و آب آن را با خود برد.”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...