جمعه 19 جولای 2024 تهران 16:28

کلیدواژه: قلمی که شکسته شد

“۲۴ اسفند ۱۳۳۲-قلمی که شکسته شد، روزنامه نگاری که زنده در آتش سوزانده شد”

قلمی که شکسته شد-روزنامه نگاری که زنده در آتش سوزانده شد نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی؛ در میهن ما، انسان های بزرگی زیسته اند که هر یک به خاطر رفاه و آزادی مردم وطنشان،با قلم و اندیشه...