جمعه 8 دسامبر 2023 تهران 15:58

کلیدواژه: قهر انقلابی توده ها

قهر انقلابی توده‌ها، پاسخ قهر ارتجاع هار!

 مبارزات طوفان زای  توده‌های عصیانگر،  اینک با صلابت و رزمندگی، ضربه های محکم بر پیکر فرتوت رژیم کشتار و جنایت، وارد میسازد . خیزش های عظیم مردم به پا خاسته در سرتاسر کشور، عرصه...