کلیدواژه: مادر پروین محمدی

گفتگوی شعله پاکروان با مادر پروین محمدی فعال کارگری

خانم پاکروان با پرسش اینکه  آیا از پروین خبری دارید؟ گفتگو را آغاز میکند و خانم شرف الدین پاسخ میدهند: هیچ خبری از پروین نداریم فقط روزی که بازداشت شد یک تماس کوتاهی داشت...