دوشنبه 17 ژوئن 2024 تهران 04:05

کلیدواژه: مجتبی پروین

مجتبی پروین فعال تُرک آذربایجانی به حبس تعزیری محکوم شد

مجتبی پروین، از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) با صدور حکمی مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) را...

جلسه دادگاه مجتبی پروین فعال تُرک (آذربایجانی) برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) بابت اتهام “شرکت در تجمع غیرقانونی” در دادگاه کیفری دو اردبیل برگزار شد. روز یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجتبی پروین...