کلیدواژه: مجید آذرپی

بازداشت مجید آذرپی فعال سیاسی در آخرین روز از مرخصی‌

مجید آذرپی، زندانی سیاسی در آخرین روز از مرخصی نوروزی‌اش در منزل پدری‌ بازداشت شد. مجید آذرپی، فعال سیاسی ۲۷ اسفند ۹۷ به مرخصی نوروزی آمده بود و قرار بود ۱۷ فروردین خود را به...