کلیدواژه: محمد داوری

محمد داوری فعال مدنی مجددا بازداشت شد

محمد داوری، فعال مدنی که پیشتر با قید وثیقه آزاد شده بود، صبح امروز جهت بازجویی به اطلاعات سپاه شهر یاسوج مراجعه کرد و بازداشت شد. به گزارش گذار، محمد داوری فعال مدنی ساکن یاسوج...

تداوم بازداشت محمد داوری و وخامت وضعیت جسمانی وی در زندان

محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج که ۱۸ مردادماه از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده‌بود در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برد. به گزارش گذار، محمد داوری، فعال مدنی و دانشجوی رشته کارشناسی علوم سیاسی ساکن...

محمد داوری بازداشت شد

محمد داوری، فعال مدنی ظهر روز ۵ شنبه گذشته از سوی ماموران اطلاعات سپاه یاسوج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش گذار، محمد داوری، فعال مدنی اهل شهرستان یاسوج ظهر روز...