سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 07:50

کلیدواژه: مدیر منابع انسانی

گزارش اجمالی اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون روند اعتصاب کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان 

روز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه کارگران شیفت a صبح کارخانه ایران‌خودرو خراسان در بخش‌های مونتاژ، بدنه، رنگ و دیگر قسمت‌ها در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، تفاوت فاحش دریافتی‌ها با دیگر همکاران خود در سایر...