دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 22:35

کلیدواژه: مروری بر خبرها

همراهان مردم ایران

فساد ساختاری استبداد حاکم در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=Wgt2fEl9nMw مروری بر خبرها در برنامه همراهان مردم ایران - روز شنبه ۹ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۰ فروردین ۱۴۰۱