کلیدواژه: معلمان سقزی تبرئه شدند

شش معلم سقزی از اتهامات تبرئه شدند

شش تن از معلمان سقزی که پس از انجام تحصن معلمان در مهرماه به اداره امکان احضار و سپس دادگاهی شده بودند، از سوی  دادستانی دادگاه عمومی و انقلاب سقز از اتهامات تبرئه شدند. در پى...