شنبه 2 مارس 2024 تهران 20:43

کلیدواژه: معوقات کارگران شرکت روغن نباتی گلناز

معوقات مزدی کارگران ۳ واحد صنفی

 کارگران شاغل در ۳ واحد صنفی از جمله کارگران شرکت ملی حفاری، حفاری شمال و روغن نباتی گلناز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی گلناز که به صورت...