دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 11:16

کلیدواژه: منتقد چند همسری

جامعه شناس حکومتی منتقد به چند همسری، به دادگاه احضار شد

در پی انتقاد یک جامعه شناس به تبلیغات اخیر در مورد چند همسری و تاثیر این تبلیغات بر «اشاعه فحشا»، معاون دادستان قم از تشکیل پرونده علیه او خبر داد. خبرگزاری های داخلی ایران روز...