کلیدواژه: منصور حقیقت

یکی از هواداران محمدعلی طاهری در تهران بازداشت شد

یکی از هواداران محمدعلی طاهری، در منزل شخصی‌اش از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش گذار، روز جاری، دوشنبه ۸ بهمن‌ماه، ناهید بهشید، از هواداران محمدعلی طاهری...