دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 22:08

کلیدواژه: میهمانان و همراهان

موانعی که در فرآیند جنبش های مدنی وجود دارد

https://youtu.be/mZJa1wFLkHI در این بخش از برنامه همراهان مردم ایران نظرات میهمانان و همراهان را برای استقرار دموکراسی در ایران خواهیم شنید - شنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۲ - ۱۸ دی ۱۴۰۰