چهارشنبه 17 جولای 2024 تهران 16:38

کلیدواژه: نظام دموکراتیک و مردم سالار

استقرار دموکراسی با کنش خردمندانه به دست می آید

https://www.youtube.com/watch?v=ArZUkXz6W7s گفتگوی همراهان مردم ایران در این بخش درباره چگونگی رسیدن به وفاق ملی و استقرار یک نظام دموکراتیک و مردم سالار است . باید تغییرات ساختاری ایجاد شود تا دموکراسی مستقر شود . تنها...