شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ تهران ۰۰:۰۴

کلیدواژه: نقش تاریخی روحانیت در استمرار استبداد