سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 14:19

کلیدواژه: نه به انتخابات

عباس واحدیان شاهرودی؛ آیا برای گذار از نظام باید بی تفاوت به انتخابات آنرا بایکوت کرد و فقط متوجه براندازی شویم؟!

عباس واحدیان شاهرودی؛ با نزدیک شدن به موسم انتخابات فرمایشی اسفند ۹۸ شاهد آنیم رژیم سرگرم آرایش کاملی ازهمه نیروهای خودشده! طرحهایی رنگارنگ برای ادامه بقا و تکیه بر همه نیروها اعم از سایه نشینانی...