کلیدواژه: نوشین جعفری عکاس تئاتر و سینما

نوشین جعفری آزاد شد

«نوشین جعفری»، عکاس تئاتر و سینما غروب دوشنبه ۲۲ مهرماه آزاد شد. او در تاریخ ۱۲ مرداد ماه به دلایل نامشخصی از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود و تاکنون در زندان اوین به...