جمعه 24 می 2024 تهران 00:46

کلیدواژه: همراهان مردم ایران

همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، رونمایی از پرویز ثابتی و جستاری در علت آن، در کلاب هاوس هماد، ( ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/gP-9CmYgyFU بهمن بامداد، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مسئله رونمایی از پرویز ثابتی ،اظهار داشت :" اینکه این شخص چگونه دوباره بعد از ۳۵ سال که هیچ خبری...

فرمیسک، راهکارهای همراهی با انقلاب زن، زندگی، آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/615SyzQ20FE فرمیسک ، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ ، از ضربه هایی که رژیم در تمام دوران زندگی و قبل از آن (پدرش کمی قبل از اینکه او به دنیا...
کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)

فاطمه داوند، مبانی اتحاد آزادیخواهان، همراهی با جنبش زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/JzTHEq2Pc1k فاطمه داوند، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، در مورد سازمان زنان مبارز که ایشان مؤسس آن می‌باشد، اظهار داشت:"این سازمان بدون مرز با اهداف نه به خشونت علیه زن،...
کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، در کلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/rNGSLAUVO1c رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران)، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به کودتا هایی که در تاریخ معاصر ایران تاکنون توسط عوامل خارجی به مردم ایران تحمیل شده و ما...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن زندگی آزادی، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/6lNBE55ymc0 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان و انقلاب زن،زندگی،آزادی،اظهار داشت:" این انقلاب زن،زندگی،آزادی فراز مبارزات پدران ما ، برای آزادی و عدالت...
رکلاب هاوس هماد

بهمن بامداد، مبانی اتحاد آزادیخواهان، تظاهرات خارج از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/nYyK8OwRq08 بهمن با مداد ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به تظاهرات خارج از کشور در مقابله با نمایشی که حکومت هرساله راه میاندازد ،اظهار داشت:" حکومت...
کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)

شاهین، چالش هایی که در مقابل استبداد طلبان وجود دارد، در کلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/ehOjcdvq9qI شاهین، در کلاب هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد چالش هایی که در مقابل استبداد طلبان وجود دارد، اظهار داشت:" برخی بر پایه اینکه تظاهرات خیابانی کم شده معتقدند...
کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان، همراهی ایرانیان خارج و داخل از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/BUHPhBgb6fQ رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد ارتباط جریانات مترقی در خارج از کشور به ویژه ایرانیان مقیم آمریکا هستند با روشنفکران و اندیشمندان داخل کشور...
کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، مبانی اتحاد آزادیخواهان و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، درکلاب هاوس هماد، (۱۵ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/dhkflcUTTCE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد(همراهان مردم ایران) ، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد مبانی اتحاد آزادیخواهان برابر استبداد حاکم و پیشرفت انقلاب دموکراتیک، اظهار داشت:" صحبت‌هایی از این دست که چون حرکت...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/Mbot52S45f8 رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان ،اظهار داشت:" دموکراسی خواهان باور به گذار از...
کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی ، استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://youtu.be/AWvZ_RqxV7Y رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد ، استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایف شان ،اظهار داشت:" یکی از ویژگی های این انقلاب نوین این...
همراهان مردم ایران

رضا بدیعی، نظام جمهوری اسلامی و سازمان های تبهکار (ن، ج، ا، س و ت ) درکلاب هاوس هماد (23مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/SnQ2lNw3OD4 رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،23مهر۱۴۰۱ در مورد ن ، ج ، ا ، س ، ت اظهار داشت:" اتحاد و مبارزه مردم ایران برای پاک کردن کشور از نظام...
همراهان مردم ایران

رضا بدیعی، پیام ایرانیان به دولتمردان، درکلاب هاوس هماد (23 مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/o_vtK7HfDcU رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،23 مهر۱۴۰۱ در مورد پیام ایرانیان به دولتمردان اظهار داشت:" انقلاب نوین مردم ایران توانسته است نظر کل دنیا را نسبت به ایران عوض کنند...
همراهان مردم ایران

روژهه لات، مروری براخبار هفته ی گذشته به زبان کردی،کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/KIXvpxywZ3c روژهه لات در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در ۲ مهر ۱۴۰۱، مروری براخبار هفته ی گذشته را به زبان کردی بیان کرد. برنامه‌های کلاب‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های...
همراهان مردم ایران

بهمن بامداد، مروری بر اتفاقات هفته ی گذشته،کلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/nlA9tYNIRgE بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در (۲ مهر۱۴۰۱) ،در مورد اتفاقات اخیر در داخل و خارج از کشوراظهار داشت :"اینکه جدای از اختلافات گروهی، سیاسی و احزاب ما به همبستگی...
همراهان مردم ایران

کوروش پارسا، تظاهرات بیست و یکم سپتامبر در نیویورک، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/1bIecqnp9c4 کوروش پارسا در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، در مورد تظاهرات بیست و یکم سپتامبر در نیویورک اظهار داشت:"دراین تاریخ چون سه روز از قتل مهسا امینی گذشته بود عملاً تظاهرکنندگان...
همراهان مردم ایران

کیانوش شاهمیری، راهکار مبارزاتی، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/xFmWwr8wx6Y کیانوش شاهمیری در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، چنین اظهار داشت "جوانان بیست ساله و سی ساله ای که امروز جلوی گلوله ایستاده اند ، می دانند چه میخواهند، هدفشون مشخص...
همراهان مردم ایران

مجتبی، شرایط کنونی، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/0ElaqX3TOSE مجتبی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱ ، در مورد شرایط کنونی،ضمن اشاره به داستان بهرام چوبین و خسرو پرویز از شاهنامه اظهار داشت:"برای نابودی یک جامعه باید آن را به...
همراهان مردم ایران

منصور اُسانلو، راهکار مبارزاتی، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/Pl6vcG3NMdM منصور اُسانلو در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، در پاسخ به این پرسش رضا بدیعی:"شما به عنوان یکی از فعالین کارگری که همواره بر علیه استبداد مبارزه کرده اید، چه راهکاری...

جمال شیرازی،استبداد حاکم ،کلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

جمال شیرازی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۵ شهریور۱۴۰۱، در مورد استبداد حاکم اظهار داشت:" این حکومت استبدادی دو مشکل برای ما ایجاد کرده است، علاوه بر مشکل جهان سرمایه داری که...