کلیدواژه: همراهان مردم ایران

همراهان مردم ایران

کیانوش شاهمیری، راهکار مبارزاتی، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/xFmWwr8wx6Y کیانوش شاهمیری در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، چنین اظهار داشت "جوانان بیست ساله و سی ساله ای که امروز جلوی گلوله ایستاده اند ، می دانند چه میخواهند، هدفشون مشخص...
همراهان مردم ایران

مجتبی، شرایط کنونی، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/0ElaqX3TOSE مجتبی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱ ، در مورد شرایط کنونی،ضمن اشاره به داستان بهرام چوبین و خسرو پرویز از شاهنامه اظهار داشت:"برای نابودی یک جامعه باید آن را به...
همراهان مردم ایران

منصور اُسانلو، راهکار مبارزاتی، درکلاب هاوس هماد، (۲ مهر۱۴۰۱)

https://youtu.be/Pl6vcG3NMdM منصور اُسانلو در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ،۲ مهر۱۴۰۱، در پاسخ به این پرسش رضا بدیعی:"شما به عنوان یکی از فعالین کارگری که همواره بر علیه استبداد مبارزه کرده اید، چه راهکاری...

جمال شیرازی،استبداد حاکم ،کلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

جمال شیرازی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۵ شهریور۱۴۰۱، در مورد استبداد حاکم اظهار داشت:" این حکومت استبدادی دو مشکل برای ما ایجاد کرده است، علاوه بر مشکل جهان سرمایه داری که...

رضا بدیعی، فرمانده!خشونت موقوف زندانیان سیاسی را آزاد کن، درکلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۵ شهریور۱۴۰۱، اظهار داشت:، صحبت از دردها و مصیبتها و مشکلات هموطنان،دیگر صحبتی است ملال آور؛ بیاییم دیگر صحبت از دردها نکنیم و راه حل...
حسن نائب هاشم

اثر منفی تحریم ها باعث رشد فساد در جمهوری اسلامی است

https://youtu.be/3aL9nzfdcTI تحریم ها برای جمهوری اسلامی فرصتی است تا ناکارآمدی خود را توجیه کند در حالیکه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در خارج از کشور دست کسانی است که بااصطلاح امین جمهوری اسلامی هستند. گفتگوی...
همراهان مردم ایران

مردم از این حکومت خسته شده اند

  اعتراضات مردم فقط برای گرسنگی و فقر نیست و این موضوع باید روشنگری شود تا جهان بداند تا مردم ایران اگر اعتراضی می‌کنند برای این است که از این حکومت خسته شده اند. گفتگوی...
همراهان مردم ایران

وارد مرحله جدیدی شده ایم

https://youtu.be/iYenJsJBVTM تا وقتی که برای دزدی ها - فساد- جنایات-و .... -جز مسائل روز باشند و کسی خود را پاسخگو نداند این اعتراضات دادمه خواهد داشت چون مشکلات معیشتی مردم روز به روز بیشتر میشود...
یدی بلدی

اعتراضات معلمان

https://youtu.be/PuszQ_bXpAI برنامه همراهان مردم ایران - تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی
یدی بلدی

تایید حکم دادگاه حمید نوری

https://youtu.be/3SpGEE_f8Lk تفسیر مهمترین رویدادها و اخبار به زبان کردی با یدی بلدی در برنامه همراهان مردم ایران

وظیفه افکار عمومی جامعه ایران است

https://youtu.be/Z_mmuEQexi0 برای دفاع از جان احمد رضا جلالی باید افکار عمومی ایران بیدار باشد و از هر تریبونی اعلام کنیم که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود دست به هر جنایتی میزند. گفتگوی امیر جواهری...
همراهان مردم ایران

جامعه دچار بحرانی عمیقی است

https://youtu.be/fqYoIiFlax0 اکنون هیچ پاسخی برای بی نظمی ها و فساد و دزدی ها وجود ندارد و جامعه ملتهب شده است و آبستن حوادث ، ......، گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران
همراهان مردم ایران

یکی از خطرات نسل آینده

https://www.youtube.com/watch?v=dE807tNSpqU خطرات اقلیمی یکی از خطرات برای نسل آینده است که باعث مهاجرت ها بسیار خواهد شد. گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۳۰ آپریل ۲۰۲۲ - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

استبداد منحوس ساختاری فاسد و فشل دارد

https://www.youtube.com/watch?v=ahmhicD5KW8 گفتگوی میهمانان برنامه را میشنویم از برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

رژیم محکوم به فروپاشی است

https://www.youtube.com/watch?v=UUyEB5uD6OQ گفتگوی میهمانان و همراهان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
هرماهان مردم ایران

علل استمرار استبداد حاکم در ایران چیست

https://www.youtube.com/watch?v=nJtqAHONDfw عوامل داخلی و خارجی در استمرار این حاکمیت نقش اساسی دارند . حکومت با سرکوب مردم و به بند کشیدن دهها هزار نفر و به قتل رساندن دهها هزار نفر توانست عمر خود را...
هرماهان مردم ایران

سرنوشت ایران به دست مردم ایران تغییر میکند

https://www.youtube.com/watch?v=ZGEp0ZtdOeE اگر مردم به قدرت خود باور داشته باشند میتوانند باعث تغییرات بنیادین در ایران شوند. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی مستعمره پوتین شده است

https://www.youtube.com/watch?v=cjYUbTA6TLo مردم با تکیه بر قدرت خودشان میتوانند تغییرات ساختاری را در کشور بوجود بیاورند. همراهان مردم ایران ۲۳شنبه - آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست

https://www.youtube.com/watch?v=VIVWX4L1lV4 گفتگوی میهمانان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

استقرار دموکراسی گزینه نیست، حکم تاریخ است

https://www.youtube.com/watch?v=rYP-nEEGD4Y استبداد محتوم به فروپاشی است . گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱