سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 13:55

کلیدواژه: همراهان مردم ایران

رضا بدیعی، فرمانده!خشونت موقوف زندانیان سیاسی را آزاد کن، درکلاب هاوس هماد،(۵ شهریور۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ۵ شهریور۱۴۰۱، اظهار داشت:، صحبت از دردها و مصیبتها و مشکلات هموطنان،دیگر صحبتی است ملال آور؛ بیاییم دیگر صحبت از دردها نکنیم و راه حل...
حسن نائب هاشم

اثر منفی تحریم ها باعث رشد فساد در جمهوری اسلامی است

https://youtu.be/3aL9nzfdcTI تحریم ها برای جمهوری اسلامی فرصتی است تا ناکارآمدی خود را توجیه کند در حالیکه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در خارج از کشور دست کسانی است که بااصطلاح امین جمهوری اسلامی هستند. گفتگوی...
همراهان مردم ایران

مردم از این حکومت خسته شده اند

  اعتراضات مردم فقط برای گرسنگی و فقر نیست و این موضوع باید روشنگری شود تا جهان بداند تا مردم ایران اگر اعتراضی می‌کنند برای این است که از این حکومت خسته شده اند. گفتگوی...
همراهان مردم ایران

وارد مرحله جدیدی شده ایم

https://youtu.be/iYenJsJBVTM تا وقتی که برای دزدی ها - فساد- جنایات-و .... -جز مسائل روز باشند و کسی خود را پاسخگو نداند این اعتراضات دادمه خواهد داشت چون مشکلات معیشتی مردم روز به روز بیشتر میشود...
یدی بلدی

اعتراضات معلمان

https://youtu.be/PuszQ_bXpAI برنامه همراهان مردم ایران - تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی
یدی بلدی

تایید حکم دادگاه حمید نوری

https://youtu.be/3SpGEE_f8Lk تفسیر مهمترین رویدادها و اخبار به زبان کردی با یدی بلدی در برنامه همراهان مردم ایران

وظیفه افکار عمومی جامعه ایران است

https://youtu.be/Z_mmuEQexi0 برای دفاع از جان احمد رضا جلالی باید افکار عمومی ایران بیدار باشد و از هر تریبونی اعلام کنیم که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود دست به هر جنایتی میزند. گفتگوی امیر جواهری...
همراهان مردم ایران

جامعه دچار بحرانی عمیقی است

https://youtu.be/fqYoIiFlax0 اکنون هیچ پاسخی برای بی نظمی ها و فساد و دزدی ها وجود ندارد و جامعه ملتهب شده است و آبستن حوادث ، ......، گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران
همراهان مردم ایران

یکی از خطرات نسل آینده

https://www.youtube.com/watch?v=dE807tNSpqU خطرات اقلیمی یکی از خطرات برای نسل آینده است که باعث مهاجرت ها بسیار خواهد شد. گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۳۰ آپریل ۲۰۲۲ - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

استبداد منحوس ساختاری فاسد و فشل دارد

https://www.youtube.com/watch?v=ahmhicD5KW8 گفتگوی میهمانان برنامه را میشنویم از برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

رژیم محکوم به فروپاشی است

https://www.youtube.com/watch?v=UUyEB5uD6OQ گفتگوی میهمانان و همراهان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
هرماهان مردم ایران

علل استمرار استبداد حاکم در ایران چیست

https://www.youtube.com/watch?v=nJtqAHONDfw عوامل داخلی و خارجی در استمرار این حاکمیت نقش اساسی دارند . حکومت با سرکوب مردم و به بند کشیدن دهها هزار نفر و به قتل رساندن دهها هزار نفر توانست عمر خود را...
هرماهان مردم ایران

سرنوشت ایران به دست مردم ایران تغییر میکند

https://www.youtube.com/watch?v=ZGEp0ZtdOeE اگر مردم به قدرت خود باور داشته باشند میتوانند باعث تغییرات بنیادین در ایران شوند. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی مستعمره پوتین شده است

https://www.youtube.com/watch?v=cjYUbTA6TLo مردم با تکیه بر قدرت خودشان میتوانند تغییرات ساختاری را در کشور بوجود بیاورند. همراهان مردم ایران ۲۳شنبه - آپریل ۲۰۲۲- ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست

https://www.youtube.com/watch?v=VIVWX4L1lV4 گفتگوی میهمانان در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۲۳ آپریل ۲۰۲۲ - ۳ اردیبشت ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

استقرار دموکراسی گزینه نیست، حکم تاریخ است

https://www.youtube.com/watch?v=rYP-nEEGD4Y استبداد محتوم به فروپاشی است . گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

دموکراسی در حال تهدید شدن است

https://www.youtube.com/watch?v=rxiddYOMJ18 ما وظیفه داریم صدای مردم ایران باشیم - همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی انواع قحطی را به مردم و کشور تحمیل کرده است

https://www.youtube.com/watch?v=kQB7rB32Ya4 قحطی تحمیلی در اشکال گوناگونی در جامعه موج میزند ؛ جنگ، عوامل طبیعی یا بُحران اقتصادی از این جُمله است. برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ -۲۷ فروردین ۱۴۰۱
همراهان مردم ایران

دوران حکومت دینی سیاسی رو به اتمام است

https://www.youtube.com/watch?v=ZWDULj2kF4M حکومت استبداد اسلامی یک حکومت توتالیتر مذهبی است . بی کفاتی و فساد آخوندها چنان تیشه ای به ریشه خودشان زده اند که هیچ غیر مذهبی نمیتوانست این کار را بکند. برنامه همراهان مردم...
یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

https://www.youtube.com/watch?v=PGAN_5HiJUU مروری بر اخبار در برنامه همراهان مردم ایران - شنبه ۱۶ آپریل ۲۰۲۲ - ۲۷ فروردین ۱۴۰۱