دوشنبه 27 می 2024 تهران 22:53

کلیدواژه: وثیقه جواد لعل محمدی

جواد لعل محمدی آزاد شد

«جواد لعل محمدی»، عضو «کانون صنفی معلمان» و امضاکننده بیانیه ۱۴ با سپردن وثیقه یکصد میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد. روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه جاری «هنگامه»، دختر «عباس واحدیان شاهرودی»، از دیگر امضاکنندگان...