جمعه 19 آوریل 2024 تهران 21:00

کلیدواژه: وحید صیاد نصیری

نوشتاری از کاوه مرتضوی در یادبود علیرضا شیرمحمدعلی و تمام جوانانی که در زندان‌ها کشته شدند

دل نوشته‌ای از کاوه مرتضوی فعال سیاسی به یاد علیرضا شیر محمدعلی جوانی مبارز و مظلوم و تنی چند از یارانی که به دست حکومت، خاموش و به شهادت رسیدند. قتل یکی دیگر از فرزندان...

وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی در بیمارستان درگذشت

وحید صیادى نصیرى، زندانی سیاسی محبوس در زندان لنگرود قم که به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود، در شصتمین روز از اعتصاب غذای خود، درگذشت. به گزارش گذار، روز جاری، چهارشنبه ۲۱ آذرماه...

وحید صیاد نصیری نیاز به رسیدگی پزشکی تخصصی دارد

وحید صیاد نصیری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج (گوهر دشت) نیاز به درمان تخصصی و رسیدگی پزشکی دارد. به گزارش گذار، وحید صیاد نصیری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجاییشهر ماه‌هاست به دلیل...