جمعه 23 فوریه 2024 تهران 20:41

کلیدواژه: وضعیت اقتصادی

وضعیت اقتصادی کشور در برجام

https://youtu.be/Mj95fJGkCmQ ابراهیم رئیسی یک جنایتکار تاریخی است و از طرفی فاقد تدبیر اقتصادی است و حتی قادر به بیان نقطه نظرات دیگران هم نیست. اگر جمهوری اسلامی در برجام به توافق برسند شاید بتوانند فروش...

عضو انجمن مطالعات زنان: ۷۷ درصد زنان در دوران قرنطینه خشونت را تجربه کردند

بنابر نتایج تحقیقات یک مرکز مطالعاتی، اشکال مختلف خشونت علیه زنان از جمله؛ خشونت‌های روانی، جسمی، جنسی و منجر به صدمه، در دوران همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کرده است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و...