چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 22:09

کلیدواژه: وضعیت سیاسی

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ یک‌شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰. گفتگوی “رضا بدیعی” با “اسفندیار منفردزاده” و “عمر...

بخش دوم ابتدا "عمر مینایی" اخبار و گزارشات کارگری در هفته‌ی گذشته را ارائه دادند. در این بخش آمده ‌است؛ -مرگ چند کارگر به علت ایمنی محیط کار -اخراج چندین کارگر در هفته گذشته -حقوق‌های معوقه بخشی زیادی...