کلیدواژه: پاوه

کشته شدن یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزی

صادق عزیزی، کولبر اهل جوانرود براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در ارتفاعات مرزی نوسود پاوه در استان کرمانشاه کشته شد. از ابتدای سال ۹٨ تاکنون ۷ کولبر در مناطق مرزی شهرستان‌های پیرانشهر، خوی و...