جمعه 14 ژوئن 2024 تهران 11:40

کلیدواژه: پیام اسماعیل بخشی

پیام اسماعیل بخشی بعد از صدور حکم

او این سروده را به دوستان و همکارانش در هفت‌تپه تقدیم کرد: می رنجم تا تو نرنجی شادم ازین رنج می خندم در این رنج بر این رنج رقصان رنجت را به دوش می کشم تا تو نرنجی تا تو...