چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 04:24

کلیدواژه: چهارقلوی اهوازی

خانواده اهوازی به دلیل ناتوانی در پرداخت صورتحساب بیمارستان نوزادان چهارقلوی خود از ترخیص آنها عاجز مانده‌اند

چهارقلوی اهوازی به دلیل ناتوانی خانواده در تامین هزینه ترخیص در بیمارستان مانده اند. از میان نوزادان این خانواده، یک نوزاد به دلیل نارسایی از دست رفته و به دلیل عدم توانایی خانواده در...