شنبه 15 ژوئن 2024 تهران 04:31

کلیدواژه: کارگران آذر آب اراک

با تودیع قرار وثیقه؛ ۳ کارگر آذرآب اراک آزاد شدند

دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸، جواد صابری، رئیس شورای اسلامی کار آذرآب اراک از آزادی ۳ کارگر بازداشت شده این واحد صنفی با تودیع قرار وثیقه خبر داد. در جریان اعتراضات صنفی در این شرکت...