کلیدواژه: گروه های افراطی اسلامی

ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر

۵ زندانی خارجی از کشورهای جمهوری آذربایجان، چچن و عراق به اتهام عضویت در گروه‌های اسلامی گرای افراطی پس از انتقال به بند زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر (سالن ۱۰ بند ۴)، در هواخوری این...