سخنرانی جواد لعل‌محمدی عضو کانون صنفی معلمان در مجمع کانون دفاع از حقوق بشر

سخنرانی جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مجمع کانون دفاع از حقوق بشر تلاش مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در بخشی از سخنان خود در تاریخ ۹ خردادماه ۱۳۹۸ در مجمع کانون دفاع از حقوق بشر می‌گوید:

حسرتمندانه باید عرض کنم که ۵۰ سال از عمرم در کشوری گذشت که قسمت اعظم آن جز تک گوئی و مونولوگ ایدئولوژیک ره آوردی نداشت.

«دورانی که هیچوقت دیالوگ منطقی بین حکومت و مردم برقرار نشد
مردم سالاری مسخ اسلامیت شده
رشد فزاینده آسب های اجتماعی
آیا اقوام و قبایل از حقوق برابر برخوردارند؟
آیا حقوق زن و مرد در قانون اساسی یکسان است؟
اگر یکسان است چرا هر روز یک جنبش در حوزه زنان فعال می شود؟
چرا اصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت در آن گنجانده شده از بیخ کنده شده؟
چه کسی می تونه باور کنه به حقوق بین ادیان و مذاهب مختلف مساوی نگاه می شه؟
بهترین مسیر جامعه پلورال و سکولار است.»

توجه شما به شنیدن این فایل صوتی که در اختیار رادیو فرهنگ قرار گرفته جلب می کنیم:

منبع: «رادیو فرهنگ»

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 + 4 =